Ønsker du at klage?

Den direkte facon er ofte den bedste. Hvis du er utilfreds med den måde, du er blevet behandlet på, så snak med os. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl eller misforståelse, som nemt kan rettes.

Send en klage

Du kan også sende en klage til:

Jyske Finans A/S
Juridisk Afdeling
Kastaniehøjvej 2
8600 Silkeborg
juridisk@jyskefinans.dk

Juridisk Afdeling, som er den klageansvarlige afdeling hos Jyske Finans, vil så
undersøge sagen nærmere.

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din dialog med os, har du mulighed for
at klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

eller:

Sekretariatet for Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62, 2. sat
1264 København K
www.fanke.dk

Du kan få nærmere oplysninger om fremgangsmåde og klagegebyr på de respektive hjemmesider.

Bemærk at klagenævnene som udgangspunkt ikke behandler klager vedr. erhvervsforhold.