Læs hvorfor du skal lease din firmabil

Nye regler for varebiler

Fra juli 2019 er varebiler omfattet af godskørselsloven. Det betyder, at der kommer nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og førere af varebiler mellem 2.000 og 3.500 kg. Denne artikel vil give indblik i, hvad den nye lov omfatter og hvad du skal forholde dig til fra juli 2019.

Firmakørsel


Alt efter om du kører ’firmakørsel’ eller ’godskørsel for fremmed regning’ i varebil, kan de nye regler variere. Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er ligeledes tale om firmakørsel, hvis der eksempelvis transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg eller reparation. For varebiler, som anvendes til firmakørsel gælder, at de fra den 1. juli 2019 skal registreres hos Motorstyrelsen.

Fremmed regning


Der er derimod tale om godskørsel for fremmed regning i varebil, hvis du transporterer gods mod betaling, og godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil.

Få det fulde overblik


Færdselsstyrelsen har lavet en oversigt over de nye regler, samt hvilke områder der vil blive berørt af den nye lov. Læs med og bliv klar til juli 2019