Den nye Finanslov for 2017 betyder en ændret registreringsafgift

Grøn ejerafgift ændrer sig

Tilbage i september 2017 trådte den nye omlægning af bilafgifterne (L4) i kraft. De nye regler medfører, at brændstofforbrugerafgiften, også kendt som Grøn ejerafgift, forhøjes fra og med 2. halvår 2018. Dette bliver gældende fra 1. juli 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere. Derudover vil der blive indført nye trin, der skal være med til at sikre mere energieffektive personbiler. Det betyder også øget beskatning for dig, der har firmabil, som kører på diesel, da det beskatningspligtige miljøtillæg (udligningsafgift) stiger.

Hvad betyder det for dig?
For dig, der har en personbil, der er indregistreret fra den 3. oktober eller senere, betyder ændringen en mindre prisstigning, som vil blive opkrævet fra SKAT. Du skal altså ikke selv foretage dig noget. Er din bil indregistreret før den 3. oktober 2017, har ændringen ingen betydning.

Se de nye satser fra SKAT her


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.